Hoeveel mensen wonen er in Nederland?

Vraag: Hoeveel mensen wonen er in Nederland?
Antwoord: Er wonen 17.726.764 mensen in Nederland per 01-09-2022.

Meer informatie over de verdeling van inwoners in Nederland en andere demografische gegevens is te vinden op onze Postcode- en Gemeentekaart NL | BevolkingsspreidingU kunt daar o.a. deelgebieden van Nederland op postcode en gemeenteniveau selecteren en de gegenereerde bevolkingsdata downloaden als CSV-bestand.

De data die voor de PostcodeKaart Nederland worden gebruikt komen uit het BAG register en van het CBS. Het BAG is een actueel register waar de Nederlandse gemeenten en de Nederlandse overheid samen verantwoordelijk voor zijn. Het CBS is het Centraal Bureau voor Statistiek.

  • De Postcode- en Gemeentekaart Bevolkingsspreiding Nederland toont Nederland op een interactieve kaart. De kaart met infovensters toont de bevolkingsspreiding en samenstelling over de 4074 postcodevlakken en 342 gemeentes na de gemeentelijke herindeling per 01-01-2023.