Hoeveel postcodes zijn er in Nederland?

Vraag: Hoeveel postcodes zijn er in Nederland?
Antwoord: In Nederland zijn er per 01-01-2022 ongeveer 4071 4-cijferige postcodes en 462.941 6-cijferige postcodes. Download dataset: Postcodes in Nederland

De bron van deze datagegevens is het BAG-register. De Nederlandse gemeenten zijn samen met de Nederlandse overheid de bronhouder van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en stellen de postcode informatie gratis beschikbaar. Meer informatie over de locatie van postcodegebieden in Nederland is te vinden op onze Postcodekaart Nederland. U kunt daar o.a. selecties van deelgebieden maken en de gegenereerde postcode data downloaden als CSV-bestand.