Hoeveel postcodes zijn er in Nederland?

Vraag: Hoeveel postcodes zijn er in Nederland?
Antwoord: In Nederland zijn er per 01-01-2020 ongeveer 4069 4-cijferige postcodes en 460.478 6-cijferige postcodes.

De bron van deze datagegevens is het BAG-register. De Nederlandse gemeenten zijn samen met de Nederlandse overheid de bronhouder van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en stellen de postcode informatie gratis beschikbaar. Meer informatie over alle postcodes in Nederland is te vinden op de Gemeentekaart Adressen op huisnummerniveau in Nederland. U kunt daar o.a. selecties van deelgebieden maken en de gegenereerde postcode data downloaden als CSV-bestand.