Over PostcodeAfstanden.nl

De website PostcodeAfstanden.nl is samen met partnersite KilometerAfstanden.nl onderdeel van Waalstad Internet, een mobiliteitsbureau gevestigd in Nijmegen. Waalstad Internet bevindt zich met haar corporate websites in het domein verkeer, vervoer en mobiliteit.
Waalstad Internet heeft zich als mobiliteitsbureau de laatste jaren gespecialiseerd in de berekening van afstanden en reistijden. Wij leveren applicaties voor de berekening van afstanden of helpen klanten met de afstandsberekeningen voor woon-werkverkeer.

De laatste jaren is er een toenemende vraag naar onze producten en diensten vanuit bedrijven en organisaties maar ook door andere mobiliteitsbureaus. Zij adviseren middels mobiliteitsplannen grotere bedrijven en instellingen bij het verduurzamen van hun organisatie. Het woon-werkverkeer wordt hierbij vaak onder de loep genomen om te zien of men bijvoorbeeld CO2 neutraler kan presteren.
Producten als de PostcodeService of de AfstandsCalculator sluiten goed op deze vraag aan en leveren de benodigde data.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over wat wij voor u en uw organisatie kunnen betekenen?
Stuur een email. Wij helpen u graag verder.