Postcode- en gemeentekaart Nederland

De Postcodekaart Nederland toont alle 4-cijferige postcodevlakken en gemeenten in Nederland. Daarnaast toont het de bevolkingsspreiding verdeeld over de 4072 postcodevlakken en 350 gemeentes na de gemeentelijke herindeling per 01-01-2022. De bron van Postcodekaart Nederland is het BAG register, een actueel register waar de Nederlandse gemeenten en de Nederlandse overheid samen verantwoordelijk voor zijn. De inwonersaantallen zijn geactualiseerd per 01-01-2020 (CBS).
U kunt de Postcode- en Gemeentekaart Nederland bestellen in onze webwinkel. In de webwinkel vindt u naast andere mobiliteitsproducten tevens de bijbehorende brongegevens: Dataset 4-cijferige postcodes in Nederland

Bestel en download
U kunt de Premium versie van de Postcode- en Gemeentekaart applicatie in onze webwinkel aankopen. Na de betaling van € 79,95 krijgt u per mail de URL-link van deze applicatie. U kunt vervolgens direct starten met het gebruik van de tool en de postcode datagegevens en de inwonersaantallen per postcodevlak, stad, gemeente of provincie selecteren.
Het gebruik van deze tool is geldig gedurende één jaar na aankoopdatum.

Gebruiksaanwijzing:

  • Linksboven op de kaart in het menu vindt u diverse selectietools waaronder de cirkel, rechthoek en lasso.
  • Met deze tools kunt u postcodevlakken in Nederland selecteren en het cumulatieve aantal inwoners berekenen.
  • U kunt het exacte aantal inwoners per postcodevlak als XLS of CSV downloaden met de Premium versie van deze applicatie. 

Stappenplan: Download data van de interactieve postcode- en gemeentekaart 
Wilt u beschikken over de geodata gegevens van onderstaande kaart? Dat kan. Na aankoop van onze PREMIUM versie kunt u een gewenst gebied selecteren en de datagegevens daarvan downloaden. Bekijk de mogelijkheden van deze tool aan de hand van de instructievideo of het volgende stappenplan. Pas stap 1 en 2 toe in onderstaande kaart en bekijk de veelzijdige mogelijkheden. Stap 3, 4 en 5 zijn alleen mogelijk in de PREMIUM versie.

Stap 1: Kies in menu voor de gewenste selectietool vierkant, cirkel of lasso

Stap 2: Selecteer gewenst gebied op kaart en bekijk data in infovenster

Stap 3: Data downloaden? Klik op View Data in infovenster (alleen Premium)

Stap 4: Bekijk en download de datagegevens als CSV bestand… (alleen Premium)

Stap 5: … of download afbeelding als PDF of image bestand (alleen Premium)

Postcodekaart op Maat laten maken?
Wilt u een Postcode- en Gemeentekaart op Maat met hierop uw eigen bedrijfsinformatie, datagegevens en infovensters? Meer informatie hierover vindt u op onze  webpagina: Klanten en medewerkers per rayon of postcodegebied. 
Of neem contact met ons op! Wij helpen u graag verder.